Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anmälningsärenden och Valärenden

21. Anmälningsärenden

Kl. 16.23

22. Valärenden - Revisorskollegiets förslag till val - Valberedningens förslag till val

(Utdelas vid mötet)

Regionfullmäktige fattade beslut om val till nämnder och styrelser enligt valberedningens förslag.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och