Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt

18. Avslag på motion om översyn av rutiner för anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att rutinerna för läkares anmälningsplikt av olämpliga fordonsförare ska ses över. Motionären menar att plikten ska göras tydligare för att öka trafiksäkerheten och så långt möjligt begränsa direkt olämpliga fordonsförare i trafikmiljön.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Flera remissinstanser inom Västra Götalandsregionen menar att det inte finns behov av ytterligare riktlinjer på området och att alla medarbetare förväntas följa lagstadgade skyldigheter.

Beslutet avgjordes genom votering. 135 röstade för regionstyrelsens förslag om avslag på motionen. 14 röstade för bifall till motionen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och