Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om flexiblare upphandling av VG-regionens busstrafik

17. Motion om flexiblare upphandling busstrafik besvarad

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt med en flexiblare upphandling kring busstrafiken och i större utsträckning göra det möjligt att upphandla mindre bussar för att spara på miljö och ekonomi.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med yttrandena från kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse. Dessa menar att det redan pågår arbeten och dialoger kring framtida lösningar både när det gäller upphandling, avtal och framtida lösningar när det gäller bra resmöjligheter och smarta lösningar för god samhällsnytta och lönsamhet.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och