Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Radion informerar

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 19 och 20 oktober 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Måndagen den 19 oktober - Temadag (Klicka här för att se måndagens möte)

Kl 09:15 - Sändningen startar med en genomgång av Rolf Johansson
Kl 09.30 - Temadag om regionens bolag och frågor där regionen vill påverka staten och EU

Tisdagen den 20 oktober - Ordinarie möte

Kl 09:15 - Sändningen startar med en genomgång av Rolf Johansson
Kl 09:30 - Mötet öppnas
Kl 13.00 Utdelning av stipendium för idrottare med funktionsnedsättning 2015

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 3-2014

 2. Frågestund
  Dnr RS 42-2014

 3. Interpellation

  - Lars Engen (V) om ekonomiska situationen på sjukhusen
    Diarienummer RS 3282-2015

  - Carina Örgård (V) om vård för människor med psykologiskt trauma
    Diarienummer RS 3283-2015

  - Karin Engdahl (S) om förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare
    Diarienummer RS 3284-2015

 4. Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling
  Diarienummer 3743-2014

 5. Regional kulturplan 2016-2019
  Diarienummer RS 1359-2015

 6. Godkännande för Öresundståg AB att ingå ram- och hyresavtal avseende verkstadsdepå
  Diarienummer RS 2599-2015

 7. Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen 2015-2018
  Diarienummer 1970-2014

 8. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling: Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2014
  Diarienummer RS 10-2015

 9. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling: Budget 2016 samt plan för verksamheten
  Diarienummer RS 16-2015

 10. Motion av Hanna Wigh (SD) om att ta ansvar för de med narkolepsi
  Diarienummer RS 2206-2014

 11. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 3504-2014

 12. Anmälan av inkomna motioner

 13. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 40-2015

 14. Valärenden
    - Revisorskollegiets förslag till val
    - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)
  Diarienummer RS 3-2015

 15. Eventuellt fortsättning interpellationer
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och