Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Regional kulturplan 2016-2019, fortsättning

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 antogs av regionfullmäktige. Kulturplanen binder samman redan existerande policydokument på regional, nationell och internationell nivå och bidrar till en helhetsbild för utvecklingen av kulturen i hela Västra Götaland. Kulturplanen fungerar som en kompass för Västra Götalandsregionens kulturpolitiker.

Den 23 oktober fattar kulturnämnden beslut om Västra Götalands kulturella infrastruktur som omnämns i planen. Beslutet omfattar då verksamhetsstöd, nya långsiktiga uppdrag samt kulturstrategiska stöd.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och