Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Radion informerar

Sammanträde med regionfullmäktige den 8-9 juni 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider - Måndagen den 8 juni

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar

Tider - Tisdagen den 9 juni

Se tisdagen här.

Kl 08.45 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.00 Sammanträdet startar
Utdelning av Kulturpriset 2015

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 3-2015

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 42-2015

 3. Delårsrapport mars 2015 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 12-2015 (separat tryck)

 4. Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter
  Diarienummer RS 1436-2013

 5. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2016
  Diarienummer RS 66-2015

 6. Medgivande till kommunalförbundet Svensk luftambulans om anskaffning av ersättningshelikopter samt borgen
  Diarienummer RS 3274-2014

 7. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om inrättande av sjukhusberedning
  Diarienummer RS 3505-2014

 8. Dag 1 kl 13.00
 9. Förslag till budget 2016
  http://www.vgregion.se/budgetforslag2016
  Diarienummer RS 11-2015 (separat tryck)

 10. Anmälan av inkomna motioner

 11. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 40-2015

 12. Valärenden (utdelas vid mötet)
  - Valberedningens förslag till val
  Diarienummer RS 3-2015
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och