Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Radion informerar

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 11 februari 2014 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Informationsärende

 • Rapport om analys av beställarstyrningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 3-2014

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 42-2014

 3. Interpellationer
  - Kristina Jonäng (C) om hur vi effektivast bidrar till att trafiksektorn minskar klimatutsläppen
  Diarienummer RS 236-2014
  - Conny Brännberg (KD) om bemanningen inom psykiatrin på Skaraborgs Sjukhus
  Diarienummer RS 261-2014
  - Jonas Andersson (FP) om städning i hälso- och sjukvårdens lokaler
  Diarienummer RS 263-2014

 4. Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen - godkännande av överskridande av budget
  Diarienummer RS 16-2013

 5. Vårdval Rehabilitering inom primärvården
  Diarienummer RS 35-2013 (kompletterande MBL-protokoll senare)

 6. Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017
  Diarienummer RS 675-2011

 7. Revidering av reglemente för patientnämnderna
  Diarienummer RSK 1031-2009

 8. Säkerhetspolicy för publikt nät
  Diarienummer RS 2086-2012

 9. Solenergiplan för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 1700-2013

 10. Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus.
  Revidering av Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 685-2013, 722-2011

 11. Pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik – steg 1 ”enkelhet”
  RS 165-2014 (RS 4 mars – kompletterande handlingar senare)

 12. Motion av Daniel Rondslätt (SD) om regional produktdefinition
  Diarienummer RS 908-2013

 13. Anmälan av inkomna motioner
  Diarienummer RS 2003-2013, 270-2014

 14. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 40-2014

 15. Valärenden (utdelas vid mötet)
  - Valberedningens förslag till val
  Diarienummer RS 3-2014

 16. Eventuellt fortsättning interpellationer

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och