Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och