Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 20-22

20. Anmälan av inkomna motioner (15:24)

  1. Motion av Lena Mjörnell (SD) om införande av testmiljö hos VGR IT.
  2. Motion av Lena Mjörnell (SD) om översyn av ägandeperspektivet och upphandlingar.
  3. Motion av Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) om psykiatrisk förvaltning.
  4. Motion av Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar, 12-16 år.
  5. Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna.
  6. Motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen.
  7. Motion av Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) om handlingsplan för eliminering av hepatit C.
  8. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om behov av regional filmstrategi.

21. Anmälningsärenden (15:25)

22. Valärenden (15:26)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och