Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 28 maj 2019 på Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
 • Klockan 09.30 - Sammanträdet startar
 • Klockan 13.00 - Information

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 2. Frågestund

 3. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om fotvård för patienter med diabetes

 4. Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om Västra Götalandsregionens förmåga att ta emot IS-terrorister

 5. Interpellation av Eva Olofsson (V) om läget på sjukhusen inför årets sommar

 6. Interpellation av Carina Örgård (V) om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet

 7. Interpellation av Jan Alexandersson (V) om ungdomarna i Gullspång

 8. Interpellation av Marjan Garmroudi (V) om ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

 9. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om kostnadsökning av linbanan över älven

 10. Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra Götalandsregionen

 11. Förslag till samordning av Västarvet och Kultur i Väst

 12. Revidering av policy för styrning

 13. Justering och uppdatering av bolagsdokument Transitio AB

 14. Ägarbidrag 2019 Svensk Luftambulans

 15. Köp av fastigheten Hornugglan 3 Mölndals kommun

 16. Bestämmelser om omställningsstöd och pension, OPF-KL18, för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

 17. Överlämnande av allmänna handlingar

 18. Avgiftsfritt läkarintyg till Arbetsförmedlingen för de som har aktivitetsstöd utvecklingsersättning och etableringsersättning

 19. Motion av Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) om regionens ansvar för jämlik primärvård i hela Västra Götaland

 20. Anmälan av inkomna motioner

 21. Anmälningsärenden

 22. Valärenden
  - Valberedningens förslag till beslut

Information kl. 13.00

A. Utdelning av miljöstipendier och mänskliga rättigheters stipendium
B. Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen
C. Patientnämndernas årsredovisning 2018
D. Revisionens ramplanering

Mer information kring handlingarna finner du här!

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och