Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) om att intensifiera arbetet mot beroende av bemanningsföretagMotion av H

Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) har i en motion från november 2018 föreslagit att regionfullmäktige höjer karenstiden från 6 till 12 månader för vårdpersonal som säger upp sig från anställning i Västra Götalandsregionen (VGR) och tar anställning i ett bemanningsföretag och sedan genom det återgår till arbete i VGR.

Koncernkontorets sammanfattade bedömning är att motionen är besvarad eftersom syftet redan är uppnått i och med det arbete som gjorts inom ramen för projektet Oberoende av inhyrd personal.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och