Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Bokslutsdispositioner 2018, del 1

9. Bokslutsdispositioner 2018 - Sjukhusens skulder skrevs av (15:16)

Regionfullmäktige rev upp regionstyrelsens förslag. Efter votering beslutade regionfullmäktige i enlighet med Socialdemokraternas yrkande:

  • Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner och moderförvaltningen tillför 313,1 miljoner kronor för att nollställa eget kapital för akutsjukhusen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 med kompletterande regelverk till 0 miljoner kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 0 miljoner kronor för NU-sjukvården, 0 miljoner kronor Södra Älvsborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Kungälvs sjukhus, 0 miljoner kronor för Frölunda Sjukhus, 0 miljoner kronor för Alingsås sjukhus, 7,5 miljoner kronor för Angereds närsjukhus och 0 miljoner kronor för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet.
  • Samtliga förfrågningar från akutsjukhusen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om hanterande av eget kapital är därmed besvarade.

Beslut: enligt yrkande från S
GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och